menggetil puncak kedal orang

Maksud: Menyakiti hati orang dengan sindiran atau perbuatan

berkongsi