menghendap di balik lalang sehelai

Maksud: Menyembunyikan (merahsiakan) sesuatu, tetapi tidak ada gunanya kerana mudah diketahui orang

berkongsi