menghendakkan tanduk kuda

Maksud: Menghendaki sesuatu yang tidak akan dapat

berkongsi