mengorak langkah

Maksud: Mulai melangkah

berkongsi