mengumbut hati

Maksud: Mengambil hati orang

berkongsi