menjaring angin

Maksud: Perbuatan yang sia-sia belaka.

berkongsi