menjolok hati

Maksud: Mengetahui atau meninjau isi hati seseorang

berkongsi