menjolok sarang tebuan

Maksud: Melakukan sesuatu yang mendatangkan bahaya

berkongsi