menjual kepala

Maksud: Menjadi askar sewaan

berkongsi