menjualkan orang cina penjahit

Maksud: Mengajar seseorang yang sudah ahli

berkongsi