menjunjung duli

Maksud: Menghadap raja atau menyampaikan sembah kepada raja

berkongsi