rumah sudah, tukul berbunyi

Maksud: Mengemukakan pendapat dan lain-lain sesudah perkara diputuskan

berkongsi