menopang pisang yang tak berbuah

Maksud: Sesuatu yang tidak memberi hasil

berkongsi