menongkat langit

Maksud: 1. Hidup di dunia seolah-olah selama-lamanya.
2. Berada dalam kedudukan yang tegak berdiri dan tingi.

berkongsi