menunjukkan muka

Maksud: Menghadiri suatu majlis untuk sebentar sahaja

berkongsi