menurut dugaan

Maksud: Berpendapat sama

berkongsi