menyisip padi dengan bilalang

Maksud: Mencampurkan yang baik dengan yang jahat, akhirnya musnahlah yang baik itu

berkongsi