merah lembayung

Maksud: Merah bercampur dengan ungu

berkongsi