merajuk pada yang kasih

Maksud: Barang kehendak janganlah yang mustahil (hendaklah mana yang mungkin)

berkongsi