merajuk pada yang sayang

Maksud: Barang kehendak janganlah yang mustahil (hendaklah mana yang mungkin)

berkongsi