merajukkan air di ruang, hendak karam ditimba juga

Maksud: Marah yang tiada sampai, apabila perlu ditolong juga

berkongsi