minta sisik pada limbat

Maksud: Menghendaki sesuatu yang tidak mungkin dapat

berkongsi