minta tangan

Maksud: Meminta supaya dipukul

berkongsi