minta tulang ke lidah

Maksud: Menghendaki sesuatu yang tidak akan dapat

berkongsi