mulut hang lebih daripada gedembai

Maksud: Perkataan kamu juga yang membinasakan diri kamu

berkongsi