negeri panas

Maksud: Negeri yang berhampiran dengan khatulistiwa; negara bercuaca panas

berkongsi