nyawa bergantung di hujung kuku

Maksud: Dalam keadaan yang sulit dan berbahaya

berkongsi