orang atas

Maksud: Orang yang berpangkat tinggi.

Contoh ayat: Sejak dia menjadi pengurus, dia berkawan dengan orang atas sahaja.

berkongsi