orang baru

Maksud: Orang yang baru berkahwin

berkongsi