orang berbangsa

Maksud: Orang dari keluarga baik

berkongsi