orang besar

Maksud: Orang yang berpangkat tinggi.

berkongsi