orang bersagar

Maksud: Orang yang tidak beranak atau anak-anaknya selalu mati

berkongsi