orang buangan

Maksud: Orang yang dibuang ke negeri lain sebagai hukuman

berkongsi