orang buruan

Maksud: Orang yang dikejar oleh musuh

berkongsi