orang buta diberi bersuluh

Maksud: Perbuatan yang sia-sia

berkongsi