orang dagang

Maksud: Orang dari negeri lain yang datang ke sesebuah negeri.

berkongsi