orang dapur

Maksud: Orang perempuan.

Contoh ayat: Hidangan ini disediakan oleh orang dapur saya, kata ayah kepada tetamu yang datang.

berkongsi