orang dalam

Maksud: Orang yang bekerja dalam satu-satu jabatan.

Contoh ayat: Jika ada orang dalam, senanglah kita berurusan dengan pejabat itu.

berkongsi