orang kampung

Maksud: Orang yang tinggal di kampung, orang desa atau orang hulu.

berkongsi