orang kanan

Maksud: Orang yang diharapkan, penolong utama

Contoh ayat: Haliza menjadi orang kanan di syarikat itu setelah Pengurus Besarnya meletakkan jawatannya secara tiba-tiba.

berkongsi