orang lama

Maksud: Orang yang berpengalaman

berkongsi