orang sukar baharu kaya

Maksud: Orang yang hina (miskin) menjadi sombong kerana memperoleh kemuliaan (kekayaan)

berkongsi