orang suruhan

Maksud: Orang yang diupah atau orang gaji

berkongsi