tak ada gunung yang tinggi yang tak dapat didaki, tak ada lurah yang dalam yang tak dapat dituruni

Maksud: Tidak ada usaha yang tidak akan berhasil (asalkan keras kemahuan)

berkongsi