orang terpegang pada hulunya, awak terpegang pada matanya

Maksud: Lawan yang lebih kuat daripada kita (dalam perjanjian atau perkara)

berkongsi