pacat hendak menjadi ular sawa

Maksud: Perihal orang yang hina (miskin) berlagak seperti orang yang mulia (kaya)

berkongsi