padang Mahsyar

Maksud: Tempat bagi orang-orang yang telah mati untuk berkumpul pada hari kiamat

berkongsi