padi berat

Maksud: Padi yang lambat berbuah

berkongsi