padi dikebat dengan daunnya

Maksud: Mengusahakan sesuatu tidak dengan modal lain tetapi dengan bahagian usaha itu jua

berkongsi