padi ringan

Maksud: Padi yang lekas berbuah, padi cerai

berkongsi